top of page
1_edited.jpg

הערכת סיכונים סביבתיים

כי לסביבה יש ערך!

הסביבה משפיעה על ערכם של נכסים

הניסיון בארץ ובעולם מלמד כי לתחום איכות הסביבה על היבטיו השונים – משבר האקלים, זיהום קרקעות ומי תהום, זיהום אוויר, רעש, קרינה, חומרים מסוכנים ופסולת – משמעות רבה עבור חברות עסקיות, נושאי משרה, גופים ציבוריים, רשויות מקומיות והציבור הרחב. איכות הסביבה משפיעה גם על ערכם של נכסים, עלויות תפעול והקמה וכן על התדמית העסקית

אודות רוני בריל

מהנדסת מוסמכת באיכות הסביבה, בעלת תואר B.Sc במדעי הקרקע והמים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ו- M.Sc בהנדסה סביבתית מאוניברסיטת קונטיקט בארה"ב (UCONN), ושמאית מקרקעין בעלת רישיון ממשרד המשפטים. 

מומחיות רבת שנים בנושאי איכות הסביבה כולל תכנון, איתור ואפיון מזהמים בקרקע, גז קרקע ומי תהום, הערכת חלופות ופיתוח תכניות שיקום, ניסיון מקצועי מעשי בניהול פרויקטים, כתיבת חוות דעת סביבתיות, ניתוח חוות דעת ומסמכים סביבתיים כמו גם כתיבה וניתוח של סיכונים סביבתיים בשומות מקרקעין, ביצוע בדיקות סביבתית ויכולת גבוהה בהצגת המידע בכתב ובעל פה בשפה ברורה ונגישה לכל קהל.

אודות רוני בריל

צילום: מיכל רביבו

יתרון עצום למשקיעים

זיהוי מדויק, בעיתוי הנכון, של הנושאים הרלוונטיים, הערכת הסיכונים הנובעים מהפעילויות הקיימות בפועל, או המתוכננות, והערכת העלויות הכרוכות בתיקון הממצאים, מעניקים יתרון עצום למשקיעים, למנהלים ולעובדים תוך צמצום הסיכון ואי הוודאות וכן חסכון משמעותי בהוצאות עתידיות. בדיקה מקצועית ומקיפה של נושאים אלה לפני ביצוע עסקאות, או מיד עם החלפת הבעלות, כמו גם ביצוע הבדיקות כחלק מחיי העסק - מצריכים מומחיות רב תחומית, הבנה במגוון נושאים ויכולת אינטגרציה של מידע רב. 

קהל יעד

חברות פרטיות וציבוריות: בדיקת הפערים בין דרישות החוק והנעשה בפועל והכנת תוכניות עבודה לצמצום הפערים, לצורך ניסוח מדיניות חברה, ביקורת פנימית, דרישת תאגיד, תשקיף או לפי דרישת רשויות שונות (כמו רשות ניירות ערך או רשות החברות הממשלתיות).

מוסדות פיננסיים, חברות נדל"ן, שמאים, רואי חשבון, עו"ד: בדיקת המצב הסביבתי של חברות, מפעלים, מקרקעין לפני רכישה, במהלך מיזוג של חברות או בשלבי העברת בעלות כולל זיהוי בעיות סביבתיות קיימות או צפויות, אפיון צעדים נדרשים על מנת לצמצם את הסיכון ואי הוודאות. 

ייעוץ סביבתי להנהלה: הצגת מצב איכות הסביבה בחברה או בהשוואה לחברות דומות, ניתוח משמעויות של ממצאים סביבתיים, קביעת חוסרים בתמונת מצב קיימת, הערכת סיכונים, המלצות והערכת עלויות ליישומן.

ארגוני סביבה: ייעוץ שוטף בתחומים הקשורים לקרקעות, מי תהום והיבטים פיננסים ותכנוניים של סיכונים סביבתיים.

א.נשים פרטיים: ייעוץ לפני רכישת נכס בנוגע לסיכונים סביבתיים קיימים או צפויים, מתן חוות דעת להתנגדויות בעילה סביבתית והנגשה של חוות דעת מקצועיות בשפה פשוטה ובהירה.

עיריות, רשויות מקומיות ויחידות סביבתיות: ייעוץ לגבי אתרים מזוהמים/חשודים בתחום הרשות, ניתוח והנגשה של נתונים  ודוחות  סביבתיים, הכנת מסמכים לדיונים עם רשויות תכנון, משרדי ממשלה ו/או עם תושבים, הכנה ופיקוח על תוכניות חקירה סביבתיות ביוזמת הרשות וסיוע מקצועי בהליכים משפטיים שנוגעים לקרקע/מים מזוהמים, תוכניות בניה ותשתיות.

קהל יעד לשירותים שלי

מהם סיכונים סביבתיים?

מכלול של סיכונים הנובעים משינויים בסביבה כתוצאה מפעילות האדם. סיכונים אלה כוללים, בהקשר הפיננסי בעיקר, שינויי אקלים, פגיעה במגוון הביולוגי וזיהום קרקע, מים ואוויר. בהיבטים אחרים ניתן להוסיף לרשימה סיכונים הנובעים משימוש ואחסנה של חומרים מסוכנים, טיפול בפסולות, רעש, קרינה, הידלדלות קרקעות וסחף ועוד. 

לקוחות ושיתופי פעולה

מזרחי טפחות
רשות שדות התעופה
האושנר מלול
AECOM
דסה נייר
KR
עיריית הוד השרון
מכון התקנים
פז
דור אלון
Ramboll
ירון ספקטור
עיריית הרצליה
בנק לאומי
ש.בירן
EBN & CO
עורכי דין
חברת חשמל
צלול
אדם טבע ודין
S.HOROWITZ
חיים אטקין
גיל רון

צרו קשר

ההודעה נשלחה, תודה

bottom of page