top of page

אודות

רוני בריל

נעים להכיר, רוני בריל

מהנדסת מוסמכת באיכות הסביבה, בעלת תואר B.Sc משנת 1993, במדעי הקרקע והמים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, M.Sc משנת 1999, בהנדסה סביבתית מאוניברסיטת קונטיקט בארה"ב (UCONN), ושמאית מקרקעין רשומה, משנת 2013.

יש לי מומחיות רבת שנים בעולם הסביבתי כולל תכנון ובניה, איתור ואפיון מזהמים בקרקע, גז קרקע ומי תהום, הערכת חלופות ופיתוח תכניות שיקום, ניסיון מקצועי מעשי בניהול פרויקטים, כתיבת חוות דעת סביבתיות, ניתוח חוות דעת ומסמכים סביבתיים כמו גם ניתוח סיכונים סביבתיים והטמעתם בשומות מקרקעין, ביצוע בדיקות סביבתיות ויכולת גבוהה בהצגת המידע בכתב ובעל פה בשפה ברורה ונגישה לכל קהל.

קורות חיים: לחצו לצפייה

אודות רוני בריל

צילום: מיכל רביבו

מפגע סביבתי

הידע שצברתי בשמאות מקרקעין ובתחום הסביבתי מאפשרים לי לנתח את הסיכונים הסביבתיים בתעשייה, בפרויקטים ציבוריים ועבור לקוחות פרטיים ואת ההשפעה שלהם על שווי המקרקעין.

סיכונים אלה כוללים למשל זיהום קרקע ומי תהום, דרישות רגולטוריות וסיכוני מוניטין. ניתוח הסיכונים כולל כימות עלויות בניה והשקעות צפויות כתוצאה מדרישות תכנון ובניה, פערים בין דרישה וביצוע של תנאים ברישיונות והיתרים, השפעת הסיכונים על ההכנסות מהנכס, כימות עלויות טיפול ושיקום במפגעים סביבתיים ועוד.

בעבר עבדתי במשרד להגנת הסביבה ובחברות ייעוץ פרטיות בארה"ב ובישראל והתמחתי בשמאות מקרקעין באחד המשרדים המובילים בארץ. בין לקוחותי חברות ותאגידים בינלאומיים, חברות נדל"ן ואנרגיה, רשויות ממשלתיות, ארגונים עסקיים ואנשים פרטיים.

הניסיון הרב שצברתי – הן בלימודים בין-תחומיים והן בעבודה מעשית בארץ ובחו"ל – מאפשר לי להציע שירותי ייעוץ סביבתי - שמאי מקיפים, מקצועיים וייחודיים.

הרצאה בכנס אקדמיה שמאים 2022

תעודות

תואר במדעי החקלאות
רישיון שמאי מקרקעין
MSc
לימודי מגדר
bottom of page